Antwoorden Kamervragen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'De regeling van toedeling van zaken aan rechters'. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.