Inzetten op criminaliteitspreventie: Voorstellen

De in dit document voorgestelde maatregelen en suggesties kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van afspraken en een pragmatische aanpak om te komen tot een efficiƫntere inzet van mensen en middelen bij preventie van criminaliteit.