De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State.