Systeemanalyse multiproblematiek

Schematische weergave van hoe verschillende factoren elkaar kunnen beïnvloeden bij (de aanpak van) crimineel gedrag.