Verbeteren van melding van personen met verward gedrag

Dit rapport beschrijft een model voor de toeleiding naar passende hulpverlening voor verwarde personen. Het doel van het model melding is het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die bij de politie en de meldkamer ambulancezorg terechtkomen.