Vijftien jaar weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek - WODC Cahier 2018-15

Prevalentie, informatiebehoefte officieren van justitie en rechters, en afdoeningen door de rechter.