Starting Gate Modernisering Rechtsbijstand

Dit rapport onderzoekt de vraag: 'Is het beoogde vervolgproces voor modernisering van de rechtsbijstand zodanig ingericht dat betrokken partijen voldoende inbreng hebben in het hiervoor op te stellen plan van aanpak en wat hebben ze daarvoor nodig?'.