Reactie AP op wetsvoorstel verwerking bijzondere persoonsgegevens bij kwaliteitstoetsen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen

Reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het Notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard.