Advies RvS Spoedwijziging Vreemdelingenwet 2000

De Raad van State brengt advies uit over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een asielverzoek.