Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 vrijheidsontneming asielzoekers

Wetsvoorstel voor de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek.