Conclusies en aanbevelingen VN Mensenrechtencomité 25 juli 2019

Het Engelstalige rapport bevat de conclusies van het VN-Mensenrechtencomité over de 5e rapportage van Nederland onder het Internationaal Verdrag voor burgerrechten en politieke rechten.