Open brief van de heer Boers aan de korpschef

Afschrift van de open brief van de heer Boers, voormalig coach/adviseur Politie, aan korpschef Akerboom van de Nationale Politie over zijn ervaringen binnen de politie.