Maatregelentabel

Het document bevat een overzicht van aanbevelingen uit het rapport 'Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties' en de stand van zaken per aanbeveling.