Beantwoording schriftelijke vragen begroting JenV 2020

Minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol antwoorden op de vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020.