Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven

Het rapport bevat het onderzoeksverslag naar de argumenten voor en tegen een verruiming van de aangifteplicht van artikel 160 Wetboek van Strafvordering bij ernstig seksueel misbruik. Daarbij hoort de strafbaarstelling op het nalaten aangifte te doen van een voorgenomen verkrachting artikel 136 Wetboek van Strafrecht.