Project Helleborus Opdrachtbevestiging E-Discovery

Afschrift van de brief van Deloitte aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat een opdrachtvoorstel voor (technische) ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse in zakelijke emailboxen van medewerkers en bewindspersonen van het Ministerie van JenV.