Validatie Evaluatie schietincident 18 maart Brief aan Korpschef Nationale Politie

Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de Korpschef Nationale Politie. De brief gaat over de uitkomsten van de validatie van de 'Evaluatie opschaling Nationale Crisisstructuur naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019' door het Nationaal Crisiscentrum (NCC).