Afschrift brief Verwerking bijzondere persoonsgegevens tijdens het Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

Afschrift van de brief minister Grapperhaus aan de Korpschef van de politie, de heer VanEssen,. De brief gaat over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens tijdens het Betrouwbaarheidsonderzoek en geschiktheidsonderzoek (BGO)
 van (kandidaat-) ambtenaren van politie.