Tabel wederhoor rapport Verschillende Perspectieven

De tabel bevat correcties van politie en Openbaar Ministerie (OM) op het rapport 'Verschillende perspectieven. Een onderzoek naar de taakuitvoering van zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers'.