Vastgestelde rapportbrief melding 201539

De rapportbrief gaat over het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden (PI Haaglanden). 
De inspectie deed onderzoek naar aanleiding van een melding over tekortkomingen in het medisch handelen, onprofessionele bejegening en tekortkomingen in het kwaliteitssysteem.