Evaluatie Detentie lokaal en flexibel

Het rapport evalueert 5 projecten voor lokale en flexibele detentie.

De projecten kenmerken zich door:

  • een kleinschalige voorziening (KV);
  • samenwerking tussen verschillende lokale partners;
  • activiteiten voor beperken van detentieschade en het voortzetten van werk, opleiding en/of zorg;
  • het versterken van het (positieve) sociaal netwerk van gedetineerden met een korte straf;
  • activiteiten voor bevordering van re-integratie en resocialisatie en het verkleinen van de kans op recidive (terugval).