Afschrift Reactie op brief van groep SBF moet Eerlijk

Afschrift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de groep 'SBF moet eerlijk'. De brief gaat over de toepassing van de regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF) voor ex-medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).