Advies Raad van State over Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Advies van de Raad van State inzake het voorstel van wet tot tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie).

Advies Raad van State over Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (PDF | 5 pagina's | 141 kB)