Memorie van Antwoord wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de opmerkingen en vragen van de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam.

Memorie van Antwoord wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990 (PDF | 11 pagina's | 277 kB)