Leidraad VIC 2017

Aanbestedingsprocedure van een prijsvraag voor onderzoek en ontwikkeling: Veiligheid Innovatie Competitie 2017.