Handboek Bijstand Nationaal

Het Handboek Bijstand Nationaal is bedoeld als werkbeschrijving in het kader van hulp door brandweer, politie, GHOR etc. binnen Nederland. Het  handboek geeft  inzicht in capaciteitsmanagement op landelijk niveau en zorgt voor een eenduidige afhandeling van bijstandsaanvragen.

Dit handboek worden geactualiseerd. Tot die tijd kunt u voor uw vragen contact opnemen met het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).