Bezwaar Wob verzoek inzake adopties Sri Lanka

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over adoptieorganisatie Stichting Kind en Toekomst en adopties uit Sri Lanka in de periode 1984 tot en met 1994.