Besluit op Woo-verzoek over (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv.