De Veiligheid Innovatie Competitie 2017: Technologie dichterbij

Hoe kunnen we met technologie meer uit onze zintuigen halen? Daarover gaat de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 met als thema 'Technologie dichterbij'. Technologie kan onze zintuigen versterken. Waardoor we nauwkeuriger, sneller en beter waarnemen. Ons inzicht verrijken en daarmee onze capaciteiten vergroten. Om nieuwe taken te vervullen die voor mensen nog niet mogelijk zijn en om sneller en beter ons werk te doen.

Competitie voor innovatief idee

Mkb'ers, startups en kennisinstellingen dagen we uit om innovatieve oplossingen te bedenken. De winnaar van de competitie ontvangt € 200.000 om het idee te realiseren. De inschrijving voor de competitie is inmiddels gesloten en de vijf finalisten zijn bekend. Op 1 december 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Finalisten 2017

Voorkomen dat de bom ontploft
Kleding waarin antennes zijn verwerkt waardoor geïmproviseerde bommen niet tot ontploffing kunnen komen. Dat is het voorstel van PrintAgora. De antennes worden gebruikt voor radio jammers die de hoogfrequente golflengte van geïmproviseerde bommen verstoren. De kleding is bestemd voor militairen, politieagenten en explosieven experts.

Radarsysteem monitort vitale functies
Radar chips in het plafond om de hartslag en de ademhalingsfrequentie te monitoren. Het voorstel van Recornect richt zich op gesloten instellingen waarbij het noodzakelijk is de bewoners regelmatig te controleren om incidenten, mogelijk met dodelijke afloop, te voorkomen. Met het voorgestelde radarsysteem wordt personeel efficiënter ingezet en de privacy van de bewoners beter gewaarborgd.

Borstband die waarschuwt voor overbelasting
Een comfortabele borstband die een dreigende overbelasting door stress ontdekt, waardoor de drager van de band, een daadwerkelijke overbelasting kan voorkomen. Volgens de indiener van het project, Neiding B.V., heeft onderzoek herhaaldelijk laten zien dat mensen onder (te) hoge stress, risico’s en kansen verkeerd inschatten. De borstband is bestemd voor alle veiligheidsmensen die onder stress werken.

Een slachtoffer-status zintuig voor hulpverleners
In crisissituaties, zoveel mogelijk levens redden. Offroad Apps & Things wil een ‘slachtoffer-status’ zintuig ontwikkelen voor alle hulpdiensten. Medische informatie, verkregen door op het slachtoffer aangebrachte health-sensoren, wordt via speciale software (Rescue 101) en een robuust ad-hoc netwerk, gedeeld met iedere hulpverlener. 

Intelligente sensoren die risicovol gedrag herkennen
BPI Services wil met sensoren het waarnemingsvermogen van gevangenispersoneel vergroten om zo zelfdoding en zelfmutilatie in de cel terug te dringen. Het te ontwikkelen 3Detect instrument kan automatisch waarnemen waar de gedetineerde zich begeeft in de cel en hoe er bewogen wordt. Bij risicovol gedrag, slaat het systeem alarm. 3Detect zet de beelden die het ontvangt automatisch om in een 3D skelet-analyse. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd. 

Over de competitie

Hoe kunnen we met technologie meer uit onze zintuigen halen? Daarover gaat de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 met als thema 'Technologie dichterbij'. Technologie kan onze zintuigen versterken. Waardoor we nauwkeuriger, sneller en beter waarnemen. Ons inzicht verrijken en daarmee onze capaciteiten vergroten. Om nieuwe taken te vervullen die voor mensen nog niet mogelijk zijn en om sneller en beter ons werk te doen.

De competitie is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Defensie, de politie en de Koninklijke Marechaussee.  

Elke dag weer raken mens en technologie inniger met elkaar verbonden.
Technologie ontzorgt ons, verbindt ons en doet grenzen vervagen.
Het komt steeds dichterbij.
Soms zelfs letterlijk op onze huid.
Technologie is onmisbaar.
Oók voor het werk van de Ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie, Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Door de juiste inzet van technologie maken we Nederland veiliger en rechtvaardiger.
Maar hoe ontwikkelen we verder?
Zodat we beter kunnen waarnemen, signaleren, anticiperen of onderzoeken.
Technologie kan onze zintuigen versterken.
Waardoor we nauwkeuriger, sneller en beter waarnemen.
Ons inzicht verrijken en daarmee onze capaciteiten vergroten.
Mens en technologie zijn samen tot veel in staat.
En daarom hebben we jouw denkkracht nodig.
Weet jij op welke nieuwe terreinen we mensen kunnen verbinden met technologie?
Een innovatief idee waar Nederland veiliger én rechtvaardiger van wordt?
En weet jij technologie en vooruitgang aan te wenden zonder ethische en privacy grenzen te overschrijden?
Dan krijg jij de kans mee te werken aan echte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Doe mee aan de Veiligheid Innovatie Competitie 2017 en realiseer jouw idee met 200.000 euro.
Ga voor meer informatie naar vic2017.nl
En kom naar de voorlichtingsdag op 29 juni in Den Haag.