Innovatie Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de kwaliteit van zijn werk verbeteren door beter in te spelen op veranderingen in de samenleving met behulp van innovatie. Innovatie biedt immers kansen om Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken.

Het Innovatieteam Justitie en Veiligheid stimuleert innovatieve activiteiten op verschillende manieren: samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap, financiering van projecten, aanjagen van competities en stimuleren van onderzoek en kennis.

Ideeën?
Mail naar innovatie@minvenj.nl.