IND scherpt toezichts- en handhavingstaken verder aan

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat haar toezichts- en handhavingstaken verder aanscherpen. Dat schrijft Staatssecretaris Harbers in reactie op het Inspectierapport 'Tussen handhaven en dienstverlenen'. De Inspectie Justitie en Veiligheid presenteert hierin haar onderzoek naar het toezicht van de IND op werkgevers die als erkend referent zijn aangemerkt.

De IND heeft sinds de invoering van de Wet modern migratiebeleid in juni 2013 de taak om toezicht te houden op de erkend referent. Een erkend referent is een organisatie, zoals een werkgever, een onderwijsinstelling of een au-pairbureau, die belang heeft bij de overkomst van een werknemer, een student of een au pair van buiten de Europese Unie naar Nederland. Het houden van toezicht op de erkend referent is een nieuwe taak die bovendien wezenlijk anders is dan de andere taken van de IND.

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt dat het toezicht op een aantal terreinen nog niet voldoende effectief is. Alhoewel de IND stappen heeft gezet in de uitvoering van deze nieuwe taak dient het toezicht verder te worden aangescherpt. Staatssecretaris Harbers onderschrijft de onderzoekconclusies en geeft uitvoering aan alle aanbevelingen uit het onderzoek.

Zo gaat de IND de uitvoering van dienstverlenende en toezichts- en handhavingstaken bij afzonderlijke teams beleggen. De resultaten van toezichts- en handhavingstaken worden inzichtelijk gemaakt door publicatie in externe rapportages. Ook gaat een aparte groep medewerkers de uitvoering van het boetebeleid voor haar rekening nemen. Deze maatregelen dragen bij aan het verbeteren van het toezicht op de werkgever als erkend referent.