Benoeming voorzitter Bureau Financieel Toezicht

De heer drs. Chris Breedveld (1962) is door minister Dekker benoemd als voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

De heer Breedveld treedt per 1 december 2017 aan als nieuwe voorzitter. Het betreft een nevenfunctie voor de heer Breedveld, die directeur van het Kabinet van de Koning is. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en heeft hij in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt.