Benoeming voorzitter Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

De heer drs. S.T. (Simon) Sibma wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Dat heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1 april 2018.

Simon Sibma is momenteel algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder bekleedde hij de functie van landelijk directeur van de BelastingTelefoon. In de jaren daarvoor werkte hij in verschillende functies als leidinggevende bij de Belastingdienst.

Simon Sibma studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen na een open sollicitatieprocedure.