Benoemingen College voor de rechten van de mens

De heer mr. drs. H.A.G. Nijman, mevrouw mr. dr. A. Eleveld en mevrouw mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen worden nieuwe plaatsvervangend leden bij het College voor de rechten van de mens. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten hen voor te dragen voor benoeming.

De heer Nijman (1970) is rechter met ervaring op verschillende rechtsgebieden. Hij functioneert daarnaast  als teamvoorzitter binnen diverse sectoren van de rechtbank Den Haag. Mevrouw Eleveld is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft grote deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Mevrouw Swaanenburg-van Roosmalen heeft ruime ervaring met constitutionele en Europese rechterlijke vraagstukken. Zij is werkzaam bij de Raad van State.

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert  de mensenrechten in Nederland door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Ook rapporteert het College jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten.