Minister Grapperhaus informeert zich over dumpen van drugsafval in de natuur

Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap vindt honderden keren per jaar drugsafval in het beschermde natuurgebied dat hij samen met collega’s beheert. Het gaat dan om plastic bakken waarin hennepstekken hebben gezeten, kartonnen dozen die tl-lampen verpakten en blauwe, plastic vaten met chemisch restafval van xtc-productie. Het wordt achteloos uit auto’s en bestelbussen gegooid en geladen.

Drugsafval in een sloot
Beeld: ©Erik de Jonge / Erik de Jonge

Met name dat chemische afval levert levensgevaarlijke situaties op voor de mens en natuur. Wanneer zo’n vat openbreekt of een deksel loslaat, lopen de chemicaliën zo de natuur en de buitenlucht in.

Erik: “Op plekken waar zo’n vat gelekt heeft, gaat alles dood en soms zie je dat nog na vele jaren. Sommige soorten sterven uit en er is gevaar voor het drinkwater. Laatst moesten we een beekje waarin wat vaten terechtkwamen afdammen omdat het water vergiftigd raakte. We moesten de grond eromheen afgraven en de weg ernaast een week afzetten. Dat giftige water zou anders zo stad Bergen op Zoom in stromen.”

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezocht Erik. Hij kreeg een rondleiding langs plaatsen waar criminelen drugsafval dumpten.

Grapperhaus: “Erik liet me ook foto’s zien. Dat zijn apocalyptische beelden van chemische troep van synthetische drugslabs. Levensgevaarlijk. Ik heb hier geen ander woord voor dan: misdadig. We gaan werken aan maatregelen om Erik en zijn collega’s nog beter te ondersteunen.”

Het kabinet geeft 100 miljoen euro uit om onder meer deze gevolgen van illegale drugsproductie te bestrijden.

Grapperhaus: “We worden bijna dagelijks geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. Door gevaarlijke drugslabs midden in woonwijken, door bedreiging van bestuurders en door vermenging van onder- en bovenwereld. De aanpak hiervan zie ik als een van mijn belangrijkste opdrachten.”

©Ministerie van Justitie en Veiligheid