Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Midden Nederland

Door het afleggen van een serie werkbezoeken door het hele land informeert minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich over de aanpak van  zware, georganiseerde criminaliteit als de productie en handel van (hard)drugs  en de gevolgen ervan. Die gevolgen zijn bijvoorbeeld intimidatie, bedreigingen, brandgevaar, milieuvervuiling door drugsafvaldumping, geweldpleging en liquidaties. Een intensieve samenwerking van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheden vormt de basis van de aanpak. Minister Grapperhaus stelde eind 2018 100 miljoen euro beschikbaar aan de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECS) voor de bestrijding van deze ondermijnende criminaliteit . Dit geld gaat voor het grootste deel naar de Regionale Informatie- en Expertisecentra. Woensdag organiseerde het RIEC Midden Nederland een reis langs projecten, plaatsen delict en interessante werkgebieden in Utrecht, Soest en Dronten.

We zijn hier in het buitengebied van de gemeente Dronten.
Wat meer specifiek: Biddinghuizen.
Het is hier heel weids, zoals je kunt zien.
Dat is om te wonen heel lekker.
Lekker rustig.
Maar ook voor criminelen kan het een aanzuigende werking hebben.
Want vanuit andere gelijkgestemde gebieden in Nederland hebben we berichten gekregen dat ondernemers of bewoners daar onder druk gezet worden door die criminelen.
Om toe te staan dat zij ruimte beschikbaar moeten stellen voor bijvoorbeeld een hennepplantage.
Of afval van drugslaboratoria in de gierkelders moeten dumpen.
Nou, dat willen we hier graag zien te voorkomen.
Dat doen wij bijvoorbeeld door de actie Bliksem.
Of door collega's specifiek met ondermijning bezig te laten zijn.
En daarnaast willen we natuurlijk heel goed contact met de bewoners hebben.
Met bijvoorbeeld Whatsapp-groepen.
Dat zij ons van informatie kunnen voorzien.
En ze elkaar ook onderling kunnen waarschuwen.
Ik ben nu onderweg naar Corné.
Dat is een ondernemer hier die daar ook behoorlijk actief mee is.

Hé Corné!
Alles goed?
Ja hoor.
Mooi zo!

De criminaliteit die je hier ziet, is eigenlijk gewoon diefstal van brandstof woninginbraken, landbouwgoederen worden ook wel eens gestolen.
Laatst zag een buurman een auto oprijden.
Heel langzaam, die draaide op, een klein rondje en reed weer weg.
En hij ging weer naar de volgende buurman.
Via de Whatsapp-groep heeft hij dat doorgegeven:
"Goh, let op, die grijze auto komt er aan, ik vind dat een beetje raar."
Zodoende hebben we dus het kenteken weten te achterhalen.
En daardoor de politie kunnen inlichten.
We werken samen met de politie natuurlijk, de wijkagent bijvoorbeeld.
De gemeente, brandweer...
Je bent met elkaar de ogen en oren van het gebied.
Dat je samen tot een oplossing komt, om de criminaliteit een halt toe te roepen.
En daardoor heb je een veel grotere slagkracht.

Door veel met ondernemers in het buitengebied op allerhande veiligheidsissues met elkaar te overleggen, elkaar weten te vinden, proberen we eigenlijk zoveel mogelijk
uit het buitengebied in dit geval te halen, van: "jongens, wat gebeurt er op dit moment?"
Waar we nu natuurlijk tegenaan lopen is het feit dat bijvoorbeeld onbevoegden ineens het erf op komen.
Dat is weer iets waar we twee jaar terug bij wijze van spreken veel minder mee te maken hadden.
We proberen, als je in den lande kijkt wat er allemaal gebeurt, zo veel mogelijk daar al op voort te borduren.
En te zeggen van: "goh jongens, door middel van zo'n KVO, dat is het Keurmerk Veilig Ondernemen, voorkomen."
En zo veel mogelijk in heet voorfront te zitten van: "goh jongens, wat speelt er nou?"
En dat varieert bij wijze van spreken van groenonderhoud tot en met sloten, tot en met, ja, hoe voorkom je dat mensen op het erf komen?
Wat voor maatregelen hebben we daar voor in gedachte?
Hoe kunnen we ondernemers daarmee ondersteunen?
Wat doen ze zelf bijvoorbeeld vanuit LTO Nederland?
Dat soort aspecten.
Dus echt op dit moment de praktische doelaspecten
die we onder de loep gaan nemen.

In de omgeving van  Dronten wordt hard gewerkt aan preventieve maatregelen om te voorkomen dat de zware criminaliteit er voet aan de grond krijgt. De uitgestrekte gebieden bieden veel ruimte en gelegenheid voor praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. In het zuiden van Nederland worden boeren door criminelen bedreigd zodat ze toestaan dat die een hennepplantage aanleggen in een schuur. Of ze worden gedwongen mee te werken aan lozingen van xtc-afval in gierkelders. Omdat politieacties daar effect hebben, is te verwachten dat criminelen verder trekken naar gebieden waar het nu nog rustig is, zoals de polder rond Dronten. Daarom bereiden gemeente, ondernemers en bewoners zich voor door elkaar op te zoeken en beter te leren kennen. Zo kunnen ze tips uitwisselen die de omgeving veiliger maken en elkaar waarschuwen bij onraad.

Overvecht

In Utrecht focuste het bezoek zich op de problemen in de wijk Overvecht. Daar werkt de gemeente met jongerenwerkers en politie samen om te voorkomen dat jongeren kiezen voor een carrière in de drugsindustrie. Met buurtwerk en activiteiten voor de jeugd proberen ze ervoor te zorgen dat de keuze voor het snelle geld en het foute pad niet gemaakt wordt.

Soest

Door goede informatie-uitwisseling tussen de politie, gemeente en de Belastingdienst kon een autogarage in Soest gesloten worden eind vorig jaar. In die garage werden auto’s omgebouwd zodat ze geheime vakken kregen waarin waarschijnlijk  drugs en zwart geld in vervoerd moesten worden.

In de garage ligt nog plaatwerk dat waarschijnlijk gebruikt werd om geheime ruimtes in auto’s aan te brengen.

Minister Grapperhaus kijkt terug op een geslaagde rondleiding:

“Vandaag heb ik gezien hoe belangrijk het is dat we samen optreden tegen drugscriminaliteit. Anders worden woonwijken, jongeren, boeren en andere ondernemers met grof geld, geweld en intimidatie de criminaliteit ingetrokken. Ik bedank Arne, Nahuel, Liesbeth, Sebas, Corné en vele anderen bij @RIECMN voor de inzet, gedeelde kennis en inzichten!”