Benoeming vier leden van het College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van vier nieuwe leden van het College voor de Rechten van de Mens. Het betreft mevrouw mr. dr. Britta Böhler, mevrouw prof. dr. Yvonne Donders, de heer mr. dr. John Morijn en mevrouw mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen. 

De benoemingen volgen op een advies van de selectiecommissie, de instemming van het College en het positieve advies van de ondernemingsraad van het College. De vacatures zijn ontstaan door het aflopen van de termijnen van drie leden in het voorjaar van 2019. De benoemingen zijn voor een periode van zes jaar. Van collegeleden wordt verwacht dat zij naast hun functie bij het College voor de Rechten van de Mens een compatibele functie elders in de samenleving vervullen.

Bij het College voor de Rechten van de Mens kunnen mensen terecht met vragen over discriminatie en over mensenrechten in Nederland. Men kan hier misstanden melden en een discriminatieklacht voorleggen. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en daarmee onafhankelijk in de zaken die het oppakt en de besteding van het budget.