Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van prof. mr. B.F. (Bastiaan) Assink tot advocaat-generaal in de civiele sectie van het parket bij de Hoge Raad met ingang van 1 september 2019. Hij gaat zich bezig houden met het hele domein van het civiel recht, maar met een zwaartepunt op de onderdelen ondernemings- en rechtspersonenrecht. Hij vervangt in deze functie prof. mr. L. Timmerman die met ingang van 1 mei 2019 advocaat-generaal in buitengewone dienst wordt.

Mr. Assink is op dit moment advocaat en partner bij Nauta Dutilh. Daarnaast doceert hij Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.