Benoemingen rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het betreft:

  • Mevrouw mr. J.M. Ghrib (rechter-commissaris straf i.c.m. bestuurs- en civiele rechtspraak Sint Maarten), met ingang van 15 mei 2019;
  • Mevrouw mr. H.G. Eskes (rechter-commissaris straf Curaçao), met ingang van 1 juni 2019;
  • Mevrouw mr. W.J. Geurts – de Veld (strafrechtspraak hoger beroep Curaçao), met ingang van 1 augustus 2019;
  • De heer mr. C.T.M. Luijks (civiele rechtspraak Sint Maarten), met ingang van 1 augustus 2019;
  • De heer mr. J. Snitker (strafrechtspraak eerste aanleg Sint Maarten), met ingang van 1 augustus 2019;
  • Mevrouw mr. C.E.M. Nootenboom – Lock (civiele rechtspraak Curaçao), met ingang van 1 september 2019.

Daarnaast worden voorgedragen:

  • Mevrouw mr. A.J. Martijn (lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Curaçao, eerste aanleg civiel), met ingang van 1 augustus 2019;
  • De heer mr. A.J.J. van Rijen (vicepresident van de vestiging Sint Maarten van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie), met ingang van 1 augustus 2019;
  • De heer mr. J.J.J. Schols (plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie), met ingang van 1 juni 2019.
  • Met deze voordracht worden alle vacatures bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vervuld.