Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland stoppen met verplicht digitaal procederen

De wet die een einde maakt aan het verplicht digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in vorderingszaken, treedt op 1 oktober 2019 in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland. De wet is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het verplicht digitaal procederen én de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zou treden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland was men daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door de gewijzigde digitaliseringsplannen wordt dat nu stopgezet.

Overigens gaat een deel van de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen van de wetgeving uit 2016 worden door deze wet voor alle gerechten doorgevoerd. Zo krijgt de rechter meer ruimte om regie te voeren en kan de rechter de mondelinge behandeling beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen.