Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw. mr. Th. G. Lautenbach voor te dragen voor benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het betreft een versterking van de bezetting van het aantal leden voor hoger beroep zaken met standplaats Curaçao. De ingangsdatum van de benoeming is 1 januari 2020. 

Mevrouw Lautenbach is op dit moment raadsheer in het Gerechtshof in Den Haag.