Benoeming inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid

Mr. H.C.D. (Henk) Korvinus wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2020.

Henk Korvinus is momenteel hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie (OM). Van 2015 tot juli 2019 was hij gedetacheerd als raadadviseur Veiligheid en Recht bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor werkte hij sinds 2011 als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. Van 2003 tot 2011 gaf hij als hoofdofficier leiding aan de arrondissementsparketten Rotterdam en Dordrecht. Korvinus begon in 2000 zijn carrière bij het OM als fungerend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. Voordat hij de overstap maakte naar het OM was hij bijna 14 jaar werkzaam als (kanton)rechter bij de rechtbanken Rotterdam en Den Haag.

Henk Korvinus studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.