Noodonderdak voor vreemdelingen in aantocht

Er komt noodonderdak voor vreemdelingen die zich melden voor asiel in Nederland. Zo wordt voorkomen dat onder andere gezinnen met kinderen op straat komen te staan omdat de asielprocedures zijn stilgelegd vanwege het coronavirus. Dit is een nadere uitwerking van de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd door staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid).

Iedereen die zich vandaag bij Ter Apel heeft gemeld, krijgt vannacht onderdak. Het gaat om een beperkt aantal mensen, omdat de instroom van asielzoekers in de afgelopen weken al gestaag is afgenomen.

Snel handelen

Het noodonderdak houdt in dat er demontabele ruimten gemaakt worden waar vreemdelingen tijdelijk kunnen verblijven, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet. Mogelijk zijn dit paviljoens of tenten. Ook bestaande gebouwen behoren nog tot de mogelijkheden.


Broekers-Knol: “Dit is een zeer uitzonderlijke situatie waarin heel Nederland te maken krijgt met uitzonderlijke maatregelen. Snel en onconventioneel handelen is daarbij noodzakelijk”,

De locatie van het noodonderdak is nog niet bekend. 

Aanmeldcentrum Ter Apel gesloten

Het kabinet heeft gisteren aanvullende maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Een van de maatregelen is dat het aanmeldcentrum in Ter Apel is gesloten. Vreemdelingen die in Nederland aankomen, kunnen hierdoor niet meer tot de asielprocedures en COA-opvang worden toegelaten. Er zal geen identificatieproces plaatsvinden en gehoren (zowel asiel als regulier) door de IND zullen niet langer doorgang vinden.

Bescherming

Deze maatregelen zijn genomen om de medewerkers betrokken organisaties en huidige bewoners van AZC’s te beschermen tegen besmetting. Dit omdat van vreemdelingen niet steeds en op voorhand bekend is of ze misschien het virus onder de leden hebben.