Open Data

Het beschikbaar stellen van data is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) niet langer een vraag, maar een bewuste keuze, in lijn met onze (verander)ambities: ‘JenV is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving. We informeren en communiceren meer, zijn pro-actief, open en transparant, zodat politiek en samenleving tijdig weten wat er speelt op het terrein van JenV. ’

Op data.overheid.nl worden momenteel de volgende open data van JenV aangeboden:

  • Inkoopdata
  • Justitiethesaurus
  • Cijfers recidive monitor (Repris)
  • Statistische naslagwerk Rechtspleging civiel en Bestuur (C&B)
  • Kennisbank justitiële interventies
  • HRM cijfers politie 2015 (landelijk en per eenheid)
  • Reactietijden politie prio meldingen 2015 (landelijk en per eenheid)
  • Criminaliteitsfrequenties 2015 (per categorie en gemeente)

Aanpak en best practices

Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Deze pagina laat zien hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) daar invulling aan geeft, door documenten over de aanpak en best practices te delen. Producten die het netwerk van dataspecialisten binnen JenV samen ontwikkelt. De onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met het beschikbaar stellen van open data en datasets.

Magazine Open Data

Naast documenten en bijeenkomsten is er nu ook een magazine Open Data ontwikkeld. In dit magazine delen collega’s binnen en buiten JenV hun ervaring en kennis met betrekking tot Open Data.

Open Data: wat is van waarde?

Op 7 november 2017 organiseerde JenV in samenwerking met de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) Reuring!Café Open Data: wat is van waarde?

In het Magazine Open Data geven we een terugblik op deze debatavond.

Tijdens deze avond stond het 'van buiten naar binnen denken' centraal.

Werkbezoek CBS

Ruim 50 collega's van JenV onderdelen, politie, Raad voor de Rechtspraak en diverse andere departementen kwamen, in navolging van minister Blok in juni van dit jaar, op werkbezoek bij het CBS.

Open Data Magazine nummer 2 bevat een terugblik op dit werkbezoek. Je leest wat er is besproken, welke kennis en ervaring is gedeeld. En welke tips wij hebben meegekregen. Hopelijk kan jij met deze tips ook aan de slag, zo niet? Neem contact met ons op!

 

Zie ook