Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) i.o.

Het doel van de Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) (in oprichting) is het handhaven van het verbod op het delen en verspreiden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal op internet. 

Vanaf 7 juni 2022 is een Europese verordening van toepassing, die uniforme regels vaststelt om de verspreiding van online terroristisch materiaal tegen te gaan. Eén van die regels is dat lidstaten een autoriteit aanwijzen die toezicht houdt, sancties oplegt en verwijderingsbevelen uitvaardigt en toetst. In Nederland wordt dit de ATKM. 

Om taken uit de Europese verordening te kunnen uitvoeren is een wettelijke grondslag nodig. De Nederlandse uitvoeringswet die de ATKM als autoriteit aanwijst, zorgt voor deze wettelijke grondslag. Deze uitvoeringswet is echter op 7 juni nog niet behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. De autoriteit kan daardoor pas operationeel worden zodra deze uitvoeringswet in werking treedt.

Aanbieders van hostingdiensten moeten vanaf 7 juni 2022 echter wel voldoen aan de verordening. Zij zijn verplicht om maatregelen te nemen. Omdat de ATKM op 7 juni nog niet operationeel is, bestaat er momenteel geen Nederlandse autoriteit met bevoegdheden om toezicht te houden op deze verplichtingen. 

Meer toelichting over deze situatie rondom de Europese verordening en meer informatie over de maatregelen die aanbieders van hostingdiensten volgens de verordening moeten nemen, vindt u in het document Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal.