Centrale Eenheid Strategie

Het Strategisch Omgevingsbeeld van de Centrale Eenheid Strategie brengt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld die relevant zijn voor JenV, zoals ontwikkelingen in criminaliteit, technologie en migratie. Eind januari 2021 worden de brochure en poster van Strategisch Omgevingsbeeld 2020 gepubliceerd. Half februari 2021 verschijnen op deze pagina daarnaast bij ieder thema verdiepende analyses en samenvattingen van gebruikte bronnen.

Voor de samenstelling van het beeld wordt onder meer gebruik gemaakt van:

 • recente publicaties van JenV,
 • trendbureaus,
 • de wetenschap,
 • kennisinstellingen en planbureaus.
 • interviews met mensen van binnen én buiten JenV.

Het Strategisch Omgevingsbeeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland met het oog op recht en veiligheid.

Strategisch Omgevingsbeeld 2020 is opgebouwd aan de hand van 6 thema’s:

 1. Rechtsstaat en Opsporing
 2. Maatschappelijke samenhang
 3. Technologie
 4. Internationaal en Migratie  
 5. Nationale veiligheid
 6. Openbaar bestuur