Strategische documenten Centrale Eenheid Strategie

Strategisch Omgevingsbeeld 01 2019/2020 (2019)

Het Strategisch Omgevingsbeeld 01 (2019/2020) geeft belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen uit 2019 weer die iets betekenen voor de toekomst. Deze voor Justitie en Veiligheid relevante ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven voor beleid, kennis, innovatie en strategie. Het Strategisch Omgevingsbeeld bouwt voort op de strategische agenda die de Centrale Eenheid Strategie eind 2017 uitbracht.