Centrale Eenheid Strategie

Strategisch Omgevingsbeeld 02 (2020/2021) brengt belangrijke en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in beeld die relevant zijn voor JenV, zoals ontwikkelingen in criminaliteit, technologie en migratie. In januari 2021 verschijnt de nieuwe brochure en poster van het Strategisch Omgevingsbeeld 02. Tot die tijd zal de informatie op deze pagina's aangevuld worden.

Voor de samenstelling van het beeld wordt onder meer gebruik gemaakt van:

  • recente publicaties van JenV,
  • trendbureaus,
  • de wetenschap,
  • kennisinstellingen en planbureaus.
  • interviews met mensen van binnen én buiten JenV.

Het Strategisch Omgevingsbeeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland met het oog op recht en veiligheid.

Het Strategisch Omgevingsbeeld 02 is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s:

  1. Rechtsstaat en opsporing
  2. Maatschappelijke samenhang
  3. Technologie
  4. Internationaal en migratie  
  5. Openbaar bestuur