Beslisnota bij Kamerbrief over glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 2 pagina's | 121 kB)