Kamerbrief over stand van zaken onderzoek fraude met identificatie en registratie rundvee

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het onderzoek naar signalen van fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017.