Kamerbrief over stand van zaken rondom de fraudesignalen met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R)

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rondom de fraudesignalen met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor runderen
in het kader van het fosfaatreductieplan 2017.