Antwoorden op Kamervragen over Europese besluitvorming over diquat en thiram

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de besluitvorming binnen de Europese Unie (EU) over de werkzame stoffen diquat en thiram.